hun_c.jpg (66094 bytes)

CIVIL ÉLET

ig-kép-mm.jpg (219989 bytes)     Metzger Mária rovata

 Az Európai Unió PROGRESS programjának támogatásával 2011. október 1. és 2013. március 31. között valósult meg „Adult Life Entry Network – Empowerment and activation of young people in disadvantaged situations” (ALEN) (Felnőtt életbe lépést segítő hálózat – hátrányos helyzetű fiatalok képessé tétele és aktivizálása) c. ún. szociális kísérleti programunk.
P1040495.jpg (117084 bytes) P1040496.jpg (114855 bytes)
Partnereink négy országban (Ausztriában, Horvátországban, Magyarországon és Szerbiában) dolgoznak együtt több szempontból társadalmi kirekesztettséget megélő fiatalokkal (akik nélkülözik a támogató családi hátteret, kiszorultak a közoktatásból, esélyük sincsen a felsőoktatásba történő bekerülésre vagy a sikeres munkaerő-piaci elhelyezkedésre, vagy akiket diszkriminálnak és kirekesztenek etnikai származásuk okán). A projekt során az egyéni szükségletekhez és erőforrásokhoz igazodó komplex fejlesztő megközelítést alkalmaztunk, amely mind a négy országban az egyéni mentorálásra, a csoport és közösség építésre, valamint ún. kreatív módszerekre (pl. a fórumszínház) épült.

A projekt legfontosabb célja az volt, hogy a kompetenciák és az önértékelés erősítésén, attitűdök formálásán keresztül elősegítsük a fiatalok képessé tételét és társadalmi részvételét az életükben megvalósuló pozitív változások elősegítése érdekében. A projekt tapasztalatai alapján megfogalmazott következtetésekkel és szakpolitikai javaslatokkal pedig tagállami és Európai Uniós szinten is társadalmi és szakmapolitikai változásokat kívánunk előmozdítani.

A projektzáró konferenciánk célja, hogy bemutassuk a megvalósított projektet, a végrehajtott tevékenységeket, a négy résztvevő országban elért eredményeket és hogy párbeszédet indítsunk el az általunk megfogalmazott szakpolitikai ajánlások mentén. Az ajánlások az ifjúságpolitika, az emberi jogok, a társadalmi összetartozás, az oktatás, a foglalkoztatás, az egészségügy, a speciális társadalmi csoportokkal (pl. intézményi körülmények között felnőtt fiatalok, Roma származás fiatalok) végzett fejlesztő munka, valamint az Uniós projektfinanszírozás témaköreit fedik le.

 

HANGFELVÉTELEK A KONFERENCIÁRÓL
(magyar-, nénet-, horvát- és szerb nyelveken)

1. hangmelléklet
2. hangmelléklet
3. hangmelléklet
4. hangmelléklet
5. hangmelléklet

 

További képek a rendezvényről, Csécsei Ilonától, a következő címen láthatóak:
https://plus.google.com/photos/112503335639476186931/
albums/5850465839236108017?authkey=
CKyAorjW5ObT6gE

 

Szerkesztette és fotók: Metzger Mária

P1040497.jpg (115076 bytes) P1040507.jpg (109388 bytes)
P1040508.jpg (113086 bytes) P1040509.jpg (109362 bytes)
P1040512.jpg (115328 bytes) P1040514.jpg (103893 bytes)
P1040515.jpg (113835 bytes) P1040516.jpg (111363 bytes)
P1040521.jpg (110517 bytes) P1040519.jpg (115065 bytes) P1040520.jpg (111432 bytes)
P1040525.jpg (103315 bytes) P1040523.jpg (113396 bytes) P1040526.jpg (112315 bytes)
P1040528.jpg (121167 bytes) P1040531.jpg (113335 bytes) P1040532.jpg (112725 bytes)
P1040539.JPG (121168 bytes) P1040529.jpg (120897 bytes) P1040535.jpg (111045 bytes)
P1040554.jpg (122245 bytes) P1040546.jpg (127551 bytes) P1040547.jpg (123165 bytes)
P1040548.jpg (114794 bytes) P1040549.jpg (121890 bytes) P1040551.jpg (120314 bytes)
P1040550.jpg (126843 bytes) P1040552.jpg (91887 bytes) P1040555.jpg (127641 bytes)

 

korábbi cikkek >