logo-fpj.jpg (23862 bytes)


CIVIL ÉLET


ig-kép-mm.jpg (219989 bytes)  

Metzger Mária: A győri Önkormányzat 2012. évi civil szervezetek támogatását szolgáló keretének elosztásáról

 

 


Tisztelt Olvasóink!

Jelen cikkünkben a győri Önkormányzat 2012. évi civil szervezetek támogatását szolgáló keretének elosztását mutatjuk be olvasóinknak!

Simon Róbert Balázs alpolgármester úr és Németh Angéla úrhölgy segített és mutatta be kérésünkre, a civil szervezetek részére kiírt pályázat útját, a kiírástól a döntésig.
Hangzó dokumentumot nem tudok a cikkemhez csatolni, mert megkértek, hogy beszélgetésünkről ne készítsek.

Győr város önkormányzata 2012-ben 25 millió forintot osztott el a pályázó civil szervezetek között. Ez komoly segítség a civil szférának, figyelembe véve, hogy nagyon sok önkormányzat nincs abban a helyzetben, hogy ilyen nagyvonalúan támogassa szervezeteit. Az is nagyon korrekt döntés volt, hogy nemcsak győri székhelyű szervezeteket támogattak, hanem olyanokat is, melyek kuratóriumi elnöke nyilatkozott, hogy Győrben karitatív munkát végeznek. 168 pályázat érkezett és 141 kapott támogatást, mely 84%-os intenzitást jelent.

Alább olvashatnak a teljes eljárásról, ill. a támogatott szervezetek listájáról, a megítélt összegekről.

Sajnos a dokumentumokból nem engedték a hivatalban, hogy másolatot készíthessek, javasolták, hogy kérjem el a pályázó szervezetektől. Lejjebb olvashatják a törvényi rendelkezést az iratbetekintésre vonatkozóan. Szerintem és más jogászok szerint is, ezt meg kellett volna hogy engedjék. 25 szervezettől kértem meg a szöveges pályázati anyagot, melyet 3 szervezet megküldött a részemre, melyet ezúton is köszönettel fogadok. Ezeket az anyagokat is olvashatják, ill. egy szervezet anyagát, mely 0 Ft támogatásban részesült. A civil szervezet tökéletes pályázati anyagot nyújtott be, tehát semmilyen hibát nem vétett. Kérem, döntsék el Önök, hogy a támogatott és nem támogatott szervezetek munkája között, akkora-e a különbség, amekkorát pénzbeli támogatottságuk, értékelésük mutat.

Bizonyára sokunk elgondolkodott már, hogy a pályázati rendszerekben milyen elvek szerint dőlnek el a pályázatok sorsa, a támogatások mértéke. Ismerjük a különböző szempontok szerinti pontozásos formákat, stb. Néha mégis nagyon értetlenül állunk a pénzek elosztása után előállt helyzethez.
P1030574.JPG (223226 bytes)
Németh Angéla, Metzger Mária, Simon Róbert Balázs

Alpolgármester úr mesélte, hogy előfordult korábban olyan szituáció, hogy egy szervezettől 150.000 Ft-os támogatást visszaadtak és felháborodottan közölték, hogy ennyi pénzzel ne szúrják ki a szemüket.
Erre a 2012-ben támogatott szervezeteknek valóban nem lehet panaszuk, mert igazán komoly összegű támogatásokat élvezhettek.
Az persze már nem elhanyagolható kérdés, hogy a civilek, akik pontosan tudják, hogy mindig sokkal több a pályázó és a kért összeg, mint a rendelkezésre álló keret, hogyan viselkedhetnek így? Mi jogon tesznek ilyen nyomásgyakorlást az önkormányzatra, nem törődve azzal, hogy minősíthetetlen, agresszív viselkedésükkel másoktól veszik el a támogatási kereteket.

Természetesen tudjuk, hogy minden keret elfogy egyszer. De nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a többi szervezet is e városban és e városért dolgozik, sokszor, mint pl a Csillagfény Alapítványnál csak önkéntesekkel. Tájékoztatásul: magam a Csillagfény Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok, önkéntes munkásként, ezért is kezdtem foglalkozni e témával. Más szervezeteknek is rendelkezésére állok, ha úgy látják, hogy bizonyos esetekben a nyilvánosság segítségükre lehet. Ennek a szervezetnek a pályázati anyagában, csak gyermekjátékok, melyeket gyermekek kértek és kézműves foglalkozáshoz szükséges eszközök, anyagok, továbbá pl. csillagászati távcső szerepeltek. Tehetséggondozáshoz pályázták, mivel, pl. 136 IQ gyerekkel van kapcsolatuk, az Ő kérése volt ez; a gyermek gyermekvédelmi kedvezményenben részesül.
Nem pályáztak számítógépre, könyvelésre, adminisztrációs költségekre, stb.

Fontos, hogy átérezzük, hogy a demokrácia építése és szélesítése nem elsősorban azt jelenti, hogy beszéljetek nyugodtan, amit csak akartok, úgy sincs hatalmatok semmihez, hanem a szabadság, magába foglalja a legfontosabbat is, a források és aktívák minél szélesebb körű elosztását, a jóakaratú, aktív emberek által működtetett szervezetekben, ha véletlenül nem ismerjük őket olyan közelről, akkor is.

 

ÖSSZEHASONLÍTHATÓ TÁMOGATOTT PÁLYÁZATOK ÉS A NEM TÁMOGATOTT PÁLYÁZAT

„CAMELOT”
Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesülete

9021 Győr, Amadé L. u. 1. Telefon/Fax.: +36(96) 523-590
e-mail: gyor.camelot@gmail.com
Internet:www.camelotgyor.hu
Adószám: 18980251-1-08
Számlaszám: UniCredit Bank Hungary Zrt.: 10918001-00000020-63520002
A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékos ember élt Magyarországon, a népesség 5,7 százaléka. A fogyatékossággal élő népességen belül a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Győr-Moson-Sopron megyében a 2001. évi népszámlálás adatai alapján ebben a megyében a testi fogyatékossággal élők (alsó, felső végtaghiány, egyéb sérülés) és a mozgássérültek száma 7166 fő. Az összes fogyatékossággal élő embert figyelembe véve a mozgássérültek aránya Győr-Moson-Sopron megyében 40,7% .
Egyesületünknek 30 tagja van de szolgáltatásainkkal és programjainkkal ennél jóval nagyobb kört érünk el. Egyesületünk mindegyik tevékenységére (Társadalmi érzékenyítő akciók keretében: Esély-órák, Kerekesszékes akadálypálya, Élő Könyvtár, Tájékoztató tevékenység keretében: Információ nyújtás, tanácsadás, Révész Szolgálat, EVS -Európai Önkéntes Szolgálat, Szabadidős programok keretében: CAMELOT Kupa, Sport és kulturális programok) igény mutatkozik, ezért is folytatjuk őket rendszeresen. A programmal szeretnénk megvalósítani, hogy ne csak a célcsoport; esetünkben a mozgássérült emberek, hanem a többségi társadalom tagjaira is hatni kíván.
ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP
Szeretnénk Győr legforgalmasabb szórakoztató központjában megszervezni az „Esélyegyenlőségi Napot”. A befogadó társadalom érzékenyítése, az együttműködő szervezetek megismertetése kiemelkedő eseménye az Esélyegyenlőségi Nap.
A programra olyan országos hatókörű civil szervezeteket és az állami szektorban működő intézményeket szeretnénk meghívni, akik az egészségügyi és szociális területen végzik munkájukat a fogyatékossággal élő személyek érdekében. Így a rendezvénnyel egy információs hálót lehetne létrehozni az érdeklődők és a szolgáltatók között.
Az Esélyegyenlőségi Nap célja:
A szolgáltatók partnerségi kapcsolatainak kialakítására fórum biztosítása.
A szolgáltatásokat igénybe vevők ismereteinek, lehetőségeinek kiterjesztése.
A szervezeteknél működő művészeti csoportok számára a színpadon fellépési lehetőség biztosítása.
A részvevők bemutathatják szolgáltatásaikat és információt biztosítanak az érdeklődők számára. A moderátori és a rendezvény szervezői feladatokat egyesületünk tagjaival kívánjuk megoldani.
Fontosnak tartjuk a média (országos tévék, rádiók, sajtó, internetes hírportálok) széleskörű bevonását annak érdekében, hogy a közvélemény ily módon is értesüljön a fogyatékossággal élő személyeket érintő társadalmi kérdésekről.
Véleményünk szerint a rendezvény közelebb hozza egymáshoz a társadalom fogyatékossággal élő és ép tagjait.
A rendezvény kiemelt programjai:
Kerekesszékes akadálypálya: az érdeklődők kipróbálhatják a kerekesszék használatát, beleélhetik magukat a mozgássérült emberek életébe, különböző ügyességi feladatokat kapnak, melyeken keresztül megtapasztalhatják milyen nehézségekkel kell számolnia egy kerekesszékes embernek a mindennapok során. E programpont elősegíti a mozgássérült emberekkel szembeni tolerancia erősítését. A gyerekek így már természetesen fogják fogadni mozgássérült embertársainkat.
Játszóház, kézműves foglalkozás: ahol a gyerekek is jól érzik magukat, amíg a felnőttek, informálódnak, kapcsolatokat építenek, ill. ápolnak.
Fotókiállítás: a MEOSZ Ifjúsági Tagozat által kiírt „Lépj közelebb!” fotó-és videó pályázatára érkezett művek kiállítása. A fotópályázat témája: hogyan látják az emberek a mozgássérülteket. A pályázat anyaga 7 városban kerül kiállításra.
Színpadi műsor: sok szervezetnél működik művészeti csoport (ének, zene, tánc, próza). A fogyatékossággal élő fellépők számára nagyon jó bemutatkozási lehetőséget és nem utolsósorban sikerélményt jelent színpadon való fellépés. A közönség számára pedig bizonyíték arra, hogy fogyatékossággal élő embertársaink is képesek magas színvonalú produkció bemutatására.
Foglalkoztatási rehabilitációs tanácsadás: szakember nyújt felvilágosítást a megváltozott munkaképességű személyeket érintő munkavállalási kérdésekben.
Gyógyászati segédeszköz bemutató: gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cégek képviselői adnak tájékoztatást a fogyatékossággal élők által igényelhető eszközökről, hozzájutásuk módjáról. Egyes eszközöket a helyszínen ki is lehet próbálni.
Flashmob
Az Esélyegyenlőségi Nap előnye, hogy egy vidám, szórakozásra is alkalmat kínáló, kötetlen formában ad lehetőséget az információcserére, új személyes és munkakapcsolatok kialakítására és a már meglévő kapcsolatok elmélyítésére az esetleges együttműködés érdekében.

ELNYERT TÁMOGATÁS: 300 000 FtGyőr Megyei Jogú Város Közgyűlése által kiírt pályázat:
„Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására”
Pro Talentis Közhasznú Alapítvány győri csoportjának pályázata
ALAPÍTVÁNYUNK CÉLJA
A Pro Talentis Alapítványt a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására hoztuk létre – ők azok, akik saját hibájukon kívül elsődleges elszenvedői ennek az aggasztó jelenségnek. Célunk, hogy enyhítsük a társadalmi helyzetükből eredő különbségeket, hogy csökkentsük a fejlődésüket és közösségi beilleszkedésüket hátráltató tényezőket az iskolában. Igyekszünk minél több rászorulónak biztosítani az iskolán kívüli tanulás, önképzés feltételeit, hogy ők is megkaphassák a megfelelő esélyt képességeik kibontakoztatására. Jelenleg 3 csoportban /2 budapesti és 1 győri csoport/csoportonként 10-15 gyerek támogatási programja van folyamatban.
A TÁMOGATÁS FORMÁI
1. Átvállaljuk olyan iskolai és iskolán kívüli programok finanszírozását, amelyek hozzájárulnak a gyerekek iskolai közösséghez tartozásához, illetve egyéni képességeik kibontakoztatásához.
2.  Finanszírozzuk olyan eszközök és szolgáltatások beszerzését, amelyek megteremtik a hatékony otthoni tanulás körülményeit, vagy szükségesek a fenti programokon való részvételhez.
3. Indokolt esetben a rászorulók egészséges fejlődése érdekében megszervezzük bizonyos szociális alapellátási elemek biztosítását, illetve a szakellátási szolgáltatásokhoz való hozzájutást is.
4. Saját programokat is szervezünk támogatottjainknak: ilyen a havi egyszeri közös kulturális élmény, az 1 hetes közös balatoni nyaralás, egyéb kisebb-nagyobb kirándulások és programok.

ELNYERT TÁMOGATÁS: 150 000 Ft

ÉRTELMILEG SÉRÜLTEK ÉS SEGÍTŐIK
GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYEI EGYESÜLETE

PÁLYÁZAT
„Társadalmi szervezetek támogatására”
2012. ÉV
A pályázati cél részletes leírása
Egyesületünk évek óta a Győr-Moson-Sopron megye területén élő értelmileg sérült személyek és családtagjaik társadalmi megkülönböztetésének csökkentése, integrációjuk elősegítése érdekében igyekszik lehetőséget biztosítani színvonalas és tartalmas programokon való részvételre. Szervezetünk munkatársai gondoskodnak arról, hogy a kirándulások alkalmával új ismereteket szerezzenek hazánk csodálatos tájairól, látnivalóiról. A színes programokon lehetőséget kapnak a fogyatékkal élő fiatalok és gyermekek a védett környezetben elsajátított ismereteik felhasználására, kipróbálására, ezzel is segítve az ép társadalomba való „sikeres” részvételüket. Az É.S.S.E. által szervezett kirándulások fontos része a sérültséggel élő tagjaink életének, hisz már az év kezdetekor nagyon sokan információt kérnek, milyen kirándulásra számíthatnak. A programok szervezetünk egyre szűkülő anyagi lehetőségei miatt bizonytalanok, hisz támogatás hiányában nem tudnánk megvalósítani a tervezett kirándulásokat.
Egyesületünk az idei évben az Önök támogatásával szeretné megvalósítani „Őszi kirándulását”, melyet a festői Balaton-felvidékre tervezünk.
Úti cél: Nagyvázsony – Tihany- Salföld
Résztvevők száma: 40 fő értelmileg sérült fiatalok és 10 fő kísérő
Kirándulás időpontja: 2012. szeptember 20.
Kirándulás részletes ismertetése:
A kirándulás előkészületeinek szerves része, hogy a program összeállításánál figyelembe vesszük a résztvevő fiatalok állapotát – az utazás időtartama, a helyszín megközelíthetősége, a foglalkozások nehézségi foka, a látnivalók könnyen érthető kommunikációval történő bemutatása stb.
A megye különböző részeiről érkező fiatalokat Győrben várja a busz, amely a nap folyamán biztosítja az utazást.
1. állomás: Nagyvázsony
Nagyvázsonyban a híres Kinizsi várat barangolhatják be fiataljaink, aki tud felmerészkedhet a vár sétányára is. Érdekességként megtekintjük a Panoptikumban viaszból megformázott és történelmi személyeket és helyszíneket idéző múltbéli utazásra kerül sor.
2. állomás: Tihany
Kisvonattal teszünk látogatás Tihany városában, mivel fiataljaink egészségi állapota nem engedi a hosszas gyaloglást. Elsőként a Visszhang-domb csodáival találkozhatunk, amely a belső tóra néz, valamint fantasztikus kilátás nyílik a Balatonra, amelyet a résztvevő fiatalok közül sokan még nem láttak.
A kisvonattal tovább utazva érkezünk a Levendula – házhoz, ahol egy nagyszerű kiállítást tekinthetünk meg. Először egy 8 perces kisfilmet láthatnak fiataljaink a Tihanyi félsziget kialakulásáról, a vulkánokról. Ezután a Vulkán interaktív kiállítást nézhetjük meg, amely füstöt és hangot is ad ki. Keresztül sétálhatunk a bemutatótermen és séta közben megismerkedhetünk a félsziget állatvilágával, növényvilágával és kőzeteivel.
A Látogatóközpont kiemelt figyelmet fordít a fogyatékkal élők látogatására, ezért külön kézműves foglalkozás is várja tagjainkat, ahol megtanítanak bennünket a szappankészítés technikájára, és levendulaillatú szappangolyó készítésére is lesz lehetőségünk.
3. állomás: Salföld
A délután folyamán csoportunkkal ellátogatunk a Salföldi Természetvédelmi Majorságba, ahol fiataljainknak lehetősége lesz állatok simogatására, lovasbemutató megtekintésére.
Sérült fiataljaink számára a természet és az állatok közelsége nagy örömöt jelent, mivel mindennapjaik során ilyen kikapcsolódási lehetőségek ritkán adódnak számunkra.
Szervezetünk ezzel a kirándulással igyekszik felejthetetlen élményt nyújtani, továbbá lehetőséget biztosítani, hogy a való életben kipróbálhassák „önálló vásárlás” élményét.
A kirándulás alkalmat teremt arra, hogy új barátságok alakuljanak ki és új élményekkel gazdagodjanak fiataljaink.
Bízva a pályázat sikeres elbírálásában reméljük, hogy színvonalas programmal örvendeztetjük meg sérültséggel élő fiataljainkat.

ELNYERT TÁMOGATÁS: 175 000 Ft"CSILLAGFÉNY" A Hátrányos Helyzetű Gyermekek Életét Segítő Közhasznú Alapítvány
Győr Város Önkormányzata által civil szervezetek részére kiírt pályázathoz
Cél szerinti tevékenységünk bemutatása
Alapítványunk 2003-óta dolgozik a gyermekszegénység enyhítésén, többszörösen hátrányos helyzetű gyermekes családoknak nyújtunk anyagi és lelki támogatást, valamint gyermekeknek, fiataloknak szóló programokra történő eljutásban nyújtunk segítséget, hogy a társadalmi helyzetük 
miatti kirekesztettségüket mérsékeljük. Roma családokkal is sokat dolgozunk.
Segélyező tevékenységünk kiterjed többek között a győri Anya-Csecsemő- és Gyermekotthon lakóira, a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ gondozottjaira, a Mozgáskorlátozottak Egyesületének tagjaira, a 
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó gondozottjaira, a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet (GYIVI) kis lakóira is. Mindezen győri intézményekkel nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Több iskolát, óvodát segítettünk Győrben. A gyerekek nagyon szeretik és várják a mindig új programlehetőségeket.
Nagy hangsúlyt fektetünk segélyezési tevékenységünkbe. Győrben több helyen, nagy hangsúllyal a Kossuth utca és környéke lakóira, számtalan alkalommal vittünk adományokat, rengeteg ruhát, játékot, élelmiszereket, stb.
Programjaink között számos esetben vittünk, min. 10 fős létszámmal gyerekeket, a győri Vaskakas Bábszínház előadásaira, a Nemzeti Színház több előadására, az utolsók közül 19 fővel voltunk a Vörös Pimpernell című előadáson. Többször voltunk cirkuszban, játszóházban, kiállításokon, stb. 2 év óta viszünk csoportokat a Richter-terembe, a Filharmónia bérletes előadásaira. Ingyenes lézershowt mutattunk be állami gondozott gyermekeknek, nagy sikerrel. Nagyon élvezték a lézerrel történő rajzolást, fényshow-t és lufi pukkasztást. A Bakonyi Sobri Jóska Kalandparkba vittünk egy nagyobb csoportot (közel 80.000 Ft értékben kaptak belépőket, ill. Sobri Bankókat) a Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központból.
Nagyon fontos lenne, hogy Alapítványunk eszközökkel való ellátottságát javíthassuk, mivel munkánk alapvető minőségét határozza ez meg. Eszközeink vásárlásakor mindig maximálisan figyelembe vesszük, hogy a gyerekeknek nagyban segítse ügyességük fejlesztését, intellektusuk
fejlesztését, kreativitásuk gazdagodását.
Minden gyermekprogramunk alkalmával szeretnénk eszközeinket hozzáférhetővé tenni, játszási lehetőségeket szeretnénk biztosítani gyerekeknek, ill. képességfejlesztésben segíteni őket. A zsonglőr eszközök ezt a célt szolgálják. Jelenleg egy kérelmünk van az Önkormányzatnál, hogy helyiséget szeretnénk kérni, kreatív játszóház létrehozására. Ezen pályázati eszközöket is szeretnénk majd ott is hozzáférhetővé tenni. Táborozási pályázatot is benyújtunk idén, reméljük, hogy sikeres pályázatunk lesz.
Sikerült elérnünk, hogy idén adományba kapott Alapítványunk 2 db Impulser matracot, mely csodálatos segítség az egészségmegőrzéshez és a gyógyításhoz, a legkülönfélébb problémák esetében. Ezt az eszközt is szeretnénk állandóan hozzáférhetővé tenni, majdan megnyíló játszóházunkban. Addig is, különböző helyekre fogjuk elvinni, ahol rászorulók gyógyíthatják magukat e módszerrel.
Szeretnénk a nyáron biztosítani gyerekek részre napközis felügyeletet ill. tábort is szeretnénk szervezni részükre.
Az eszközök az ottani hasznos és kellemes időtöltéseket fogják szolgálni.
Tervezzük azt is, hogy más intézményekkel és szervezetekkel való együttműködések során is hozzáférhetővé tesszük ez eszközöket, ill. igény szerint kölcsönvehetőek is lesznek.

ELNYERT TÁMOGATÁS: 0 Ft     /értesítés az elutasításról/

 


GYŐR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE KIÍRT PÁLYÁZATRÓL

A KIÍRÁSTÓL A DÖNTÉSIG

 • Minden év februárjában tárgyalja a Közgyulés az éves költségvetését, amelyben többek között meghatározásra kerül azon összeg, amellyel az Önkormányzat a civil szervezeteket kívánja támogatni.
 • évek óta 25 M Ft
 • A pályázat célja: A Gyor város területén muködo társadalmi szervezetek, alapítványok, közhasznú szervezetek (továbbiakban: civil szervezetek) közösség érdekében végzett, közcélú tevékenységének elosegítése, muködési feltételeinek támogatása.
 • Az elbírálásnál elonyt jelent (de nem feltétel): a közhasznúsági nyilvántartásba-vétel, az eloírtnál magasabb önrész megléte, továbbá elonyt élveznek azon szervezetek pályázatai, melyek szolgáltatásaikkal más civil szervezetek munkáját segítik.
 • A pályázatok a Jogi és Önkormányzati Osztályhoz kerülnek benyújtásra és ott kerül feldolgozásra. Táblázat készül a pályázatokról, az egyeztetés folyamatos a területért felelos alpolgármesterrel.
 • A pályázatok elbírálásáról a Közgyulés által kijelölt javaslattevo team véleményezését, illetve a Pénzügyi Bizottság állásfoglalását követoen Gyor Megyei Jogú Város Közgyulése dönt
 • Javaslattevo team (Bíráló Bizottság): Tagjai: az alpolgármesterek, bizottságonként 1 fo önkormányzati képviselo, valamint a városüzemeltetési tanácsnok.
 • A bizottságot a területért felelos alpolgármester hívja össze.
 • A bíráló bizottság egy szakmai javaslatot kap (táblázatos formában, összegekkel, ez csak egy kiindulási pont, nem kerül felosztásra a teljes összeg).
 • Az ülésen eloször átnézésre kerül azon szervezetek aktája, amelyek kizárásra kerültek valamilyen okból. (pld: valamilyen iratot nem csatolt)
 • Ezt követoen a táblázaton végig haladva minden szervezetrol képet kap a team, hogy milyen célra pályázott, mennyi önrész áll rendelkezésre és ezt követoen kerül felosztásra a teljes 25 M Ft összeg. Természetesen az aktákba a tagok betekinthetnek, információt gyujthetnek.
 • A bizottság javaslata kerül a Pénzügyi Bizottság, majd a Közgyulés elé. A Pénzügyi Bizottság csak azt vizsgálja, hogy a 25 M Ft felosztásra került és a forrás rendelkezésre áll.
 • A végso döntés a Közgyulés hatáskörébe tartozik.
 • Ezt követoen: pályázók értesítése (mindenki kap értesítést, kizárás esetén részletes indokolást is, nyertes pályázó komplett „csomagot” kap – megállapodást és mellékleteket-.)

  /Javaslat a társadalmi szervezetek számára kiírt pályázat elbírálására/
/2012. évi nyertes civil pályázatok/

 

Kivonat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló

2011. évi CXII. törvénybol

***

20. A közérdeku adatok megismerésének általános szabályai

26. ~  (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2) Közérdekbol nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetoi megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggo egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetoségét törvény eloírja.

(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekbol nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetoleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerzodés alapján kötelezoen igénybe veendo vagy más módon ki nem elégítheto szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévo, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minosülo adat.

 

***

21. A közérdekű adat megismerése iránti igény

28. ~  (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylo személyes adatai csak annyiban kezelhetok, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követoen az igénylo személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

(3) Ha az adatigénylés nem egyértelmu, az adatkezelo felhívja az igénylot az igény pontosítására.

29. ~  (1) A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(2) Ha az adatigénylés jelentos terjedelmu, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az (1) bekezdésben meghatározott határido egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Errol az igénylot az igény kézhezvételét követo 8 napon belül tájékoztatni kell.

(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrol, annak tárolási módjától függetlenül az igénylo másolatot kaphat. Az adatot kezelo közfeladatot ellátó szerv a másolat készítéséért - az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedoen - költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegérol az igénylot az igény teljesítését megelozoen tájékoztatni kell.

(4) Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyrol az igénylo másolatot igényelt, jelentos terjedelmu, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylo általi megfizetését követo 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentos terjedelmu, továbbá a költségtérítés mértékérol, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylo lehetoségeirol az igénylot az igény kézhezvételét követo 8 napon belül tájékoztatni kell.

(5) A költségtérítés mértékének megállapítása során figyelembe veheto költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint a másolatként igényelt dokumentum jelentos terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat jogszabály határozza meg.

30. ~  (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

(2) Az adatigénylésnek közértheto formában és - amennyiben ezt az adatot kezelo közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes - az igénylo által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesítheto az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közértheto formában nem lehet eleget tenni.

(3) Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy - ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte - elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

(4) A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

(5) Ha a közérdeku adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelo mérlegelését teszi lehetové, a megtagadás alapját szuken kell értelmezni, és a közérdeku adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdeku adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fuzodo közérdeknél.

(6) A közfeladatot ellátó szervnek a közérdeku adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzíto szabályzatot kell készítenie.


 

Korábbi cikkek >>>

 Alle Rechte vorbehalten / All right reserved / Minden jog fenntartva: FENYPRESS 2012