logo-fpj.jpg

N E M Z E T K Ö Z I
H Í R M A G A Z I N

facebook.jpg (11432 bytes)  youtube.jpg (14281 bytes)          Metzger Mária: dr Madarász Imre irodalomtörténész, italianista, író; életének, munkásságának bemutatása

Megjelent könyvei közül, az „Ámor és én”  rövid ismertetése

Madarász Imre: „Ámor és én”

Petrarca világirodalmi rangját toszkán nyelven írt költeményei gyűjteményének, a Daloskönyvnek(Canzoniere) köszönheti. Madarász Imre szerint az igazi, az izgalmas, a modern költő, az új ember ezekben a versekben nyilatkozik meg.
A Laura-szerelem meghatározó élménye szüli a kötet darabjait. Petrarca tudatosan rendezte költeményeit kötetbe. A Daloskönyvszerkezete mintegy kirajzolja a szerelem történetét. Két részből áll: Laura asszony életében és Laura asszony halála után írt darabokból. Az első rész 263, a második 103 verset tartalmaz; többségük (317) szonett.
A petrarcai szonett jambikus lejtésű, általában 11 szótagból álló (hatodfeles) sorokból építkező, két négy- és két háromsoros versszakból áll. A szonett kötött rímképlete:
abba, abba, cdc, dcd.
A Daloskönyvben túlnyomó többségben lévő szonett nemcsak egyedi és egyéni versformája, hanem lírai hatása miatt is jelentős az európai irodalomban.
Madarász Imre 9 költeményt elemez, rendkívüli precizitással, empatikusan, szeretettel.
Olyan tényeket is kiemelve, hogy „Laura de Noves/Laura de Sade éppúgy nagypénteken halt meg, mint Jézus.”
„Petrarca nem vallásos költőként „repült” legmagasabbra: Daloskönyve a szerelem vallásának kultuszkönyveként, szentírásaként, bibliájaként lett „halhatatlan”.

ÉLETRAJZ >>> http://www.fenypress.eu/hu/metzger_maria/cikk160717.html 


FÉNYPRESS MÉDIA 2012-2016   Impresszum     HTML Hit Counter HTML Hit Counter